Informace o instituci Evropská ZŠ, Brno

Cílem školy je poskytovat komplexní, globální vzdělání, vychovávat uvědomělé, sebevědomé občany Evropy, kteří se řídí zásadami respektu k sobě i ke svému okolí. Škola klade důraz na kvalitní výuku přírodovědných i humanitních předmětů, využívaní informačních technologií, v oblasti cizích jazyků se zaměřuje zejména na jazyk anglický, který je vyučován již od prvního ročníku. Škola využívá povolení MŠMT a rozšiřuje výuku angličtiny o výuku některých předmětů - zejména výchov - v angličtině. Od sedmého ročníku se žáci začínají učit i jazyk německý. Nedílnou součástí profilace školy je také pestrá nabídka zájmové činnosti pro žáky 1. i 2. stupně v odpoledních hodinách.

 

ŠVP (školní vzdělávací program) "Pestrá škola" - charakteristika:

vzdělání: všeobecné

zaměření: anglický jazyk, IT, přírodní vědy, všeobecný přehled

AJ – 2 hodiny již od 1. třídy (viz učební plán v sekci ŠVP)

výuka některých předmětů v cizím jazyce - AJ (od 1. do 9. ročníku, cca 2 hod. týdně)

ŠVP vytvořen v souladu se všemi kritérii RVP (rámcový vzdělávací program předepsaný MŠMT)

sebehodnocení žáka jako nedílná součást celkového hodnocení

důraz na získávání dovedností užitečných pro život

pestrá nabídka mimoškolní zájmové činnosti

Kde nás najdete?

Zobrazit