Informace o instituci Evropská ZŠ, Brno

Cílem školy je poskytovat komplexní, globální vzdělání, vychovávat uvědomělé, sebevědomé občany Evropy, kteří se řídí zásadami respektu k sobě i ke svému okolí. Škola klade důraz na kvalitní výuku přírodovědných i humanitních předmětů, využívaní informačních technologií, v oblasti cizích jazyků se zaměřuje zejména na jazyk anglický, který je vyučován již od prvního ročníku. Škola využívá povolení MŠMT a rozšiřuje výuku angličtiny o výuku některých předmětů - zejména výchov - v angličtině. Od sedmého ročníku se žáci začínají učit i jazyk německý. Nedílnou součástí profilace školy je také pestrá nabídka zájmové činnosti pro žáky 1. i 2. stupně v odpoledních hodinách.

 

ŠVP (školní vzdělávací program) "Pestrá škola" - charakteristika:

vzdělání: všeobecné

zaměření: anglický jazyk, IT, přírodní vědy, všeobecný přehled

AJ – 2 hodiny již od 1. třídy (viz učební plán v sekci ŠVP)

výuka některých předmětů v cizím jazyce - AJ (od 1. do 9. ročníku, cca 2 hod. týdně)

ŠVP vytvořen v souladu se všemi kritérii RVP (rámcový vzdělávací program předepsaný MŠMT)

sebehodnocení žáka jako nedílná součást celkového hodnocení

důraz na získávání dovedností užitečných pro život

pestrá nabídka mimoškolní zájmové činnosti